1. Úvod
 2. Tipy a návody
 3. Návod na rozebrání Powerballu
Návod na rozebrání powerballu

Jak správně vyčistit powerball

Powerball lze poměrně jednoduše rozebrat kvůli vyčištění a vybroušení případných otlaků.

Nikdy neošetřujte olejem a jiným mazivem

Žádnou součast Powerballu neošetřujte olejem ani jiným mazivem!

Návod pro modely 250Hz a Neon

Pokud si ale nejste jisti nebo pochybujete o své zručnosti, raději se do rozebrání nepouštějte.

Co budete potřebovat?

 • plochý šroubovák, knížku (svěrák), smirkový papír, vodu s Jarem či jiným čistícím prostředkem
 1. Opatrně vyjměte otáčkoměr s pomocí malého plochého šroubováku. (Podobně vyjměte záslepku u modelů bez otáčkoměru.
 2. Malým křížovým šroubovákem uvolněte šroubky umístěné pod protiskluzovým kroužkem.
 3. Gumový kroužek nesundavejte, ponechte jej na obvodu Powerballu.
 4. Powerball položte na pevný povrch.
 5. Rotor zajistěte tak, aby byla jeho osa rovnoběžně s plochou a drážka, aby byla kolmo na plochu. Na Powerball položte těžký plochý předmět, nejlépe masivní knihu.
 6. Knížkou zatlačte silně směrem proti spodní ploše až do rozlousknutí powerballu. (Když je powerball nový, jde to hodně těžko a někdy je zapotřebí velká síla.
  • variantně 5. a 6. Rozebírat lze i ve svěráku. Opět je nutné otočit rotor tak, aby byla osa natočena rovnoběžně s plochami svěráku. Svěrák stahujte opatrně a pomalu až do rozlousknutí skořepiny Powerballu.
 7. Z Powerballu sundejte gumový kroužek a rozeberte polokoule skořepiny. Vyjměte rotor a zkontrolujte vodící drážku (ta drážka, ve které se v obalu točí rotor).
 8. Při větším znečištění použijte proužek smirkového papíru a rovnoměrně přebruste vodící drážku
 9. Pokud ve vodící drážce najdete otlaky (vytlačené důlky po pádu na zem nebo po točení volným úchopem), vybruště je smirkovým papírem tak, aby opět vznikla hladká plocha.
 10. Skořepiny Powerballu omyjte vodou s jarem a řádně vysušte. Rotor nevlhčete.
 11. Žádnou součast Powerballu neošetřujte olejem ani jiným mazivem!
 12. Rotor vložte zpět do skořepiny a skořepiny stlačte tak, aby do sebe zapadly.
 13. Našroubujte šroubky.
 14. Navlékněte gumový protiskluzový kroužek.
 15. Nacvakněte otáčkoměr nebo záslepku.

Vše provádějte pozorně a přesně.

 Návod rozebrání PowerballuNávod rozebrání PowerballuNávod rozebrání PowerballuNávod rozebrání PowerballuNávod rozebrání PowerballuNávod rozebrání PowerballuNávod rozebrání PowerballuNávod rozebrání PowerballuNávod rozebrání PowerballuNávod rozebrání Powerballu